• д-р Димитър Атанасов

  д-р Димитър Атанасов

  Етноси и религии, миграционни и бежански потоци

  Read more

 • Проф. д-р Петър Славейков – In Memoriam

  Проф. д-р Петър Славейков – In Mem

  Демография, Етногеография, Туризъм, Национална сигурност, Регионално развитие и политика, География на населението и селищата, География на населението и селищата в…

  Read more

 • Проф. д.ик.н. Димитрина Нанева – пенсионер

  Проф. д.ик.н. Димитрина Нанева – п

  Основи на управлението, Местно самоуправление, Управление на обществените отношения, Политология, Социология каб. 257, тел. 02 9308 360 naneva@gea.uni-sofia.bg

  Read more

 • Доц. д-р Люсила Цанкова – пенсионер

  Доц. д-р Люсила Цанкова – пенсионе

  Методика на обучението по (География) каб. 267-А, тел. 02 9308 425 lucilla@gea.uni-sofia.bg

  Read more

 • юрист Лилия Будинова – пенсионер

  юрист Лилия Будинова – пенсионер

  Инспектор Учебна дейност каб. 281-Б, тел. 02 9308 369 lbudinova@gea.uni-sofia.bg

  Read more