• Доц. д-р Тони Трайков – ръководител на катедрата

  Доц. д-р Тони Трайков – ръководите

  Геодемография, Регионално развитие каб. 257, тел. 02 9308 360 ttrajkov@gea.uni-sofia.bg

  Read more

 • Проф. д-р Ганета Минкова

  Проф. д-р Ганета Минкова

  Право каб. 257, тел. 02 9308 360 minkova@gea.uni-sofia.bg

  Read more

 • Доц. д-р Климент Найденов – Декан на ГГФ

  Доц. д-р Климент Найденов – Декан

  Деография и управление на човешките ресурси, Управление на проекти, Управление на градски системи, Регионални стратегии за развитие, Управление на човешките…

  Read more

 • Доц. д-р Даниела Златунова

  Доц. д-р Даниела Златунова

  Управление на околната среда, Управление на водните ресурси каб. 264, тел. 02 9308 217 zlatunova@gea.uni-sofia.bg

  Read more

 • Доц. д-р Мая Василева

  Доц. д-р Мая Василева

  Методика на обучението по (География) каб. 267-А, тел. 02 9308 425 mayawasileva@gea.uni-sofia.bg

  Read more

 • Гл. ас. д-р Георги Коцев

  Гл. ас. д-р Георги Коцев

  Методика на обучението по (География) каб. 267-А, тел. 02 9308 425 kotseff@gea.uni-sofia.bg

  Read more

 • Гл.ас. д-р Методи Иванов

  Гл.ас. д-р Методи Иванов

  Микро и макро икономика, Стратегическо планиране, Икономика на труда, Местно самоуправление каб. 281-Б, тел. 02 9308 369 ivanov.metodi@abv.bg

  Read more