Основи на управлението, Местно самоуправление,
Управление на обществените отношения, Политология, Социология
каб. 257, тел. 02 9308 360
naneva@gea.uni-sofia.bg