Конференция по Проект VS/2014/0026 „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора ” Project VS/2014/0026 “Development of National comprehensive strategy for active ageing”

На 15 ноември от 10:00 часа в хотел "Балкан" в София се проведе заключителна конференция за обществено обсъждане на демографските предизвикателства в България. В конференцията взеха участие преподавателите от ГГФ, катедра "Регионално развитие" доц. д-р Климент Найденов, ас. д-р Методи Иванов и гл.ас. д-р Пламен Патарчанов (катедра СИГ) и студенти от 2-ри курс на спец.…
Прочети още

Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени

През 2016 г. катедра “Регионално развитие” изпълнява проект към фонд “Научни изследвания” към СУ – докторантски научен форум “Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени”.
Прочети още