Втората международна научна конференция Geobalcanica в Скопие

В периода 10-12 юни 2016 г., преподавателите доц. д-р Даниела Златунова, доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Георги Коцев, гл. ас. д-р Мая Василева (катедра "Регионално развитие") и ас. Десислава Полеганова (катедра "Регионална и политическа география) взеха участие във Втората международна научна конференция Geobalcanica в Скопие, Македония. Линк към статиите:…
Прочети още

Шести международен академичен симпозиум – Вършац, Сърбия

В периода 2-4 юни 2016 г. на провелия се във Вършац, Сърбия Шести международен академичен симпозиум “Местното самоуправление в планирането и регулациите за пространството и селищата: в контекста на европейската интеграция” участие взеха доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Даниела Златунова и доц. д-р Климент Найденов.
Прочети още

конференция “География и регионално развитие

През септември 2015 г. в Созопол на традиционната за ГГФ конференция “География и регионално развитие” участие взеха проф. д-р Ганета Минкова, доц. д-р Климент Найденов, докторант Маргарита Атанасова и докторант Борислав Будинов
Прочети още

Първата международна научна конференция Geobalcanica в Скопие, Македония.

В периода 5-7 юни 2015 г., преподавателите проф. д.ик.н. Димитрина Нанева, доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Георги Коцев и ас. д-р Мая Василева взеха участие във Първата международна научна конференция Geobalcanica в Скопие, Македония. Линк към сборника с доклади: http://geobalcanica.org/proceeding/
Прочети още