Recent Posts by reg_min

Защитата на дипломни работи

Защитата на дипломни работи в магистърските програми “Управление на човешките ресурси”, “Регионална сигурност” и “Планиране и управление на териториални системи” ще се състои на 12.09.2016 г. от 09:00 часа в зала 289.   Държавния изпит на спец. “Регионално развитие и политика” ще се състои на 01.09.2016 г
Прочети още

Международната научна конференция “Лидерство и организационно развитие”

На Международната научна конференция “Лидерство и организационно развитие”, провела се в Китен в периода 16-19 юни 2016 г., участие взеха доц. д-р Климент Найденов, доц. д-р Тони Трайков и ас. д-р Методи Иванов. Линк към сборника с доклади: http://press-su.com/public_ftp/incoming/62/992/BookPapers_LOD_2016.pdf  
Прочети още

Втората международна научна конференция Geobalcanica в Скопие

В периода 10-12 юни 2016 г., преподавателите доц. д-р Даниела Златунова, доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Георги Коцев, гл. ас. д-р Мая Василева (катедра "Регионално развитие") и ас. Десислава Полеганова (катедра "Регионална и политическа география) взеха участие във Втората международна научна конференция Geobalcanica в Скопие, Македония. Линк към статиите:…
Прочети още

Шести международен академичен симпозиум – Вършац, Сърбия

В периода 2-4 юни 2016 г. на провелия се във Вършац, Сърбия Шести международен академичен симпозиум “Местното самоуправление в планирането и регулациите за пространството и селищата: в контекста на европейската интеграция” участие взеха доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Даниела Златунова и доц. д-р Климент Найденов.
Прочети още

Recent Comments by reg_min

No comments by reg_min yet.