Recent Posts by J B

In memoriam: Напусна ни проф. Петър Славейков

След продължително боледуване на 20 януари 2019 г. почина проф. д-р Петър Лозанов Славейков. Той е декан на Геолого-географсикя факултет в продължание на 2 мандата (2003-2011) и е председател на Селскотоспанската академия (2012-2013). Той е сред инициаторите за създаването на бакалавърскаспециалност "Регионално развитие и политика" в Софийския университет. Славейков е и дългогодишен ръководител на катедра "Регионално развитие" след нейнотосъздаване в Геолого-географския факултет на СУ. Петър Славейков…
Прочети още

Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ се проведе в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, 23 – 24.11.2018 г.

Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ се проведе в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на 23 и 24 ноември 2018 г.Форумътбешепосветен на 120 години от създаването на университетската география в Българиясорганизатор катедра „География, регионално развитие и туризъм“ към Факултета по природни науки.По време на конференциятавъв фоайето на третия етаж в Корпус 1,председателят…
Прочети още

Recent Comments by J B

No comments by J B yet.