В периода 22–31 август 2017 в КК Албена се проведе конфепенцията "SGEM 2017 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts". С 9 публикации в нея взеха участие доц. д-р Даниела Златунова, доц. д-р Климент Найденов, доц. д-р Тони Трайков, гл. ас. д-р Мая Василева и гл. ас. д-р Методи Иванов. Публикациите се индексират в: ISI Web of Knowledge, Web of Science, Thomson Reuters, ELSEVIER products, CrossRef, EBSCO, ProQuest, RSCI (РИНЦ), Google Scholar, Mendeley, CiteUlike, CrossRef Citedby Linking, British Library and other scientific institutions.