IX-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“ на Технически университет - София, се проведе на 13-16 юни 2017 г. в гр. Созопол, България. В нея взеха участие доц. д-р Климент Нааденов и гл.ас.д-р Методи Иванов.