През месец юли (26-28) доц. д-р Климент Найденов, гл.ас.д-р Мая Василева и д-р Димитър Атанасов взеха участие в международната конференция INTERCARTO/INTERGIS 23. Тя се проведе в Южен Сахалин, Русия.

http://intercarto.msu.ru/jour/issue/view/9