Катедра "Регионално развитие" взе участие в 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018. Конференцията се проведе в Охрид в периода 15-16 май 2018.