В периода 26.05.-28.05.2017 г. в Будва, Черна гора се проведе международната конфереция "13th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE". В нея взеха участие преподавателите от катедра "Регионално развитие" - доц. д-р Климент Найденов и гл. ас. д-р Методи Иванов.