На 28.11.2018 г. във Военната академия „Георги Стойков Раковски“се проведе работна среща на тема - FUTURE CHALLENGES OF ECONOMY, DEFENCE AND SECURITY. На работната среща взе участие доц. д-р Климент Найденов.