Започна приема на документи за магистърските програми администрирани от катедра "Регионално развитие".

Кандидатите имат възможност да избират между 4 магистърски програми:

  • Управление на човешките ресурси
  • Регионална сигурност
  • Планиране и управление на териториални системи
  • Географско образование

15.09.2017 е срокът за подаване на документи за държавна поръчка.

За платено обучение срокът е до 30.09.2016 г.

Документи се подават в каб. 281 Б при г-жа Лилия Будинова.

Успешно завършилите курса на обучение, получават дипломи в професионално направление "Администрация и управление".