В периода 12-15.03.2017 г. доц. д-р Климент Найденов и д-р Димитър Атанасов посетиха Казахстанския национален университет "Ал Фараби" в град Алмати. Преподавателите бяха поканени от декана на Географския факултет, проф. Салников и направиха множество полезни срещи, на които беше заявено жерание за сътрудничество и осъществяване на съвместни практики.

В същото време беше подписан и меморандум за сътрудничество между Българското географско дружество и Казахстанското географско дружество.

Invitation Letter from KazNU