Откриването на академична учебна година в ГГФ ще се състои на 03.10.2016 г. в 252 аудитория от 11:00 часа.

Откриването на академична учебна година на спец. "Регионално развитие и политика" ще се състои на 03.10.2016 г. в 242 аудитория от 11:30 часа.