Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ се проведе в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на 23 и 24 ноември 2018 г.Форумътбешепосветен на 120 години от създаването на университетската география в Българиясорганизатор катедра „География, регионално развитие и туризъм“ към Факултета по природни науки.По време на конференциятавъв фоайето на третия етаж в Корпус 1,председателят на Българското географско дружество доц. д-р Климент Найденов  откри изложба по случай 150 години от рождението на акад. Анастас Иширков.Пленарен доклад изнесепроф. д-р Марияна Николова от НИГГГпри БАНи зам. председател на БГД.