В периода 29.09 – 01. 10. 2017 г., членовете на катедрата, проф. дн Димитрина Нанева, доц. д-р Клмент Найденов, гл.ас.д-р Мая Василева и гл.ас. д-р Методи Иванов взеха участие в научна конференция „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”. Конференцията се проведе в Благоевград и беше организирана от Българското географско дружество (БГД), Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград и Българско географско дружество - Кюстендил.