Доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Климент Найденов и гл. ас. д-р Методи Иванов взеха участие в научен семинар "Съвременна геоикономика и геополитика", проведен по повод 70-годишния юбилей на проф. д-р Борис Колев. Семинара се проведе на 05.06.2018 г.