На 30.11.2016 г. от 18:00 ч. в Нов български университет, Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“, ще се проведе Студентски/докторантска конференция по актуални проблеми на сигурността.

В различните аспекти на сигурността младите хора се явяват едновременно източник на способности за генериране на сигурност и уязвима част от обществото за заплахите за сигурността. В дискусията се очаква да бъдат защитавани тези за мястото и значението на младите хора като участници в тези две роли по отношение на сигурността на личностно, групово, национално и регионално равнище. В събитието като лектори и участници в дискусиите ще се включат студенти и докторанти от НБУ и други университети, които проявяват активно отношение към актуалните проблеми пред сигурността.

При желание за участие, моля да се обърнете към доц. д-р Климент Найденов в срок до 20.11.2016 г. - каб. 281 Б.