На 20 октомври 2017 се проведе МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ '2017 на МГУ "Св. Иван Рилски". В нея взеха участие доц. д-р Климент Найденов и гл.ас.д-р Методи Иванов.