В международната научна конференция „Съвременният туризъм – традиции и иновации” посветена на 50 години от създаването на спец. Туризъм и 45 години от учредяването на катедра „География на туризма“, която се проведе на 19.10.2017 г.,  участие взеха доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Климент Найденов и д-р Димитър Атанасов.