На 06.07.2017 г. в Kонферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе кръгла маса на тема: „Демографски тенденции и процеси в България“. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ под патронажа на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов. Участие взе доц. д-р Климент Найденов - ръководител на катедра "Регионално развитие" при ГГФ, СУ.

https://news.bg/society/dohodite-osnovno-lekarstvo-za-demografskata-kriza.html