На 15 ноември от 10:00 часа в хотел "Балкан" в София се проведе заключителна конференция за обществено обсъждане на демографските предизвикателства в България. В конференцията взеха участие преподавателите от ГГФ, катедра "Регионално развитие" доц. д-р Климент Найденов, ас. д-р Методи Иванов и гл.ас. д-р Пламен Патарчанов (катедра СИГ) и студенти от 2-ри курс на спец. Регионално развитие и политика", както и представители на Европейската комисия в България, на Икономическата комисия за Европа на ООН, представители на централната, областни и общински администрации, национално представените структури на социалните партньори, институти на БАН, неправителствени организации, изследователи и медии.

img_2658 img_2660 img_2661 img_2664

По време на конференцията бяха представени резултатите от изпълнение на дейностите по проект „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” в съответствие с Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика. Сред акцентите в програмата бе и подробна информация за прилагането на Индекса на активния живот на възрастните хора (AAI) на национално и на регионално ниво. На конференцията беше представен проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора в България.

За отличната подготовка на студентите от спец. Регионално развитие и политика, може да се съди от факта, че колегите Стилян Евгениев Илиев и Александър Владиславов Войновски бяха поканени да превеждат (от и на английски) през първата половина на конференцията, поради затруднение на преводача с демографската терминология.

img_2663