Защитата на дипломни работи в магистърските програми “Управление на човешките ресурси”, “Регионална сигурност” и “Планиране и управление на териториални системи” ще се състои на 12.09.2016 г. от 09:00 часа в зала 289.

 

Държавния изпит на спец. “Регионално развитие и политика” ще се състои на 01.09.2016 г