Доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Методи Иванов и студенти от 4-ти курс от спец. "РРП" и магистърски програми "ПУТС", "Управление на човешките ресурси" и "Регионална сигурност", взеха участие в дискусионен форум на тема „Кръговата икономика: От голямата мечта – към практически решения“. Форумът се проведе на 05.06.2018 г. в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски".