Желаем Ви много упоритост, защото е нужна и много успехи в учението и професионалната реализация!
Честит 8 Декември, ден на студента!

от

преподавателите от катедра "Регионално развитие"