В периода 2-4 юни 2016 г. на провелия се във Вършац, Сърбия Шести международен академичен симпозиум “Местното самоуправление в планирането и регулациите за пространството и селищата: в контекста на европейската интеграция” участие взеха доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Даниела Златунова и доц. д-р Климент Найденов.