В периода 5-7 юни 2015 г., преподавателите проф. д.ик.н. Димитрина Нанева, доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Георги Коцев и ас. д-р Мая Василева взеха участие във Първата международна научна конференция Geobalcanica в Скопие, Македония.

Линк към сборника с доклади:

http://geobalcanica.org/proceeding/