В периода 23-25.09.2016 в гр. Вършец се проведе научна конференция "Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени". Участие в нея взеха колегите от катедра "Регионално развитие": проф. дин Димитрина Нанева, доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Мая Василева, ас. д-р Методи Иванов, докторант Маргарита Атанасова, докторант Борислав Будинов, докторант Делиана Попова, докторант Петя Вангелова и студентите от специалност "Регионално развитие и политика" - 4 курс - Михаил Русев, Петя Маринова и Венцислав Борисов.

dsc_3496

dsc_3520

dsc_3508

dsc_3568

dsc_3577

dsc_3585

dsc_3636

dsc_3643

dsc_3686

dsc_3757