В периода 21-25 август 2016 г. в Пекин се проведе 33-ят международен географски конгрес. Присъстваха над 5000 географи от над 100 държави. Катедра "Регионално развитие" взе участие с 2 презентации:

Naydenov Kl., P. Slaveykov - Strategic Planning of Local and Regional Development in Bulgaria

и

Slaveykov P., Kl. Naydenov - Demographic Behavior and Migration Processes in The Republic if Bulgaria in the Past 25 Years

Участие в конгреса взеха и колегите доц. д-р Биляна Борисова (катедра "Ландшафтознание и опазване на природната среда" и проф. д-р Марияна Николова и доц. д-р Боян Кулов (Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН)

Също в Пекин от 16 до 22 август 2016 г. се проведе и XIII международна олимпиада по география, на която българските ученици Велизар Бъчваров от XI клас на ОМГ „Акад. Кирил Попов" – Пловдив, и Апостол Савов от XII клас на СОУ „Пейо Яворов" - Плевен, спечелиха бронзови медали. Ръководители на отбора са членовете на Националната комисия Мариана Султанова – старши експерт в ЦКОКУО, и Стойчо Димитров –  учител в ГПНЕ „Гьоте“ - Бургас.