През септември 2015 г. в Созопол на традиционната за ГГФ конференция “География и регионално развитие” участие взеха проф. д-р Ганета Минкова, доц. д-р Климент Найденов, докторант Маргарита Атанасова и докторант Борислав Будинов