Откриването на академичната учебна година в ГГФ ще се състои на 03.10.2016 г.