Бакалавърски програми

Специалност “Регионално развитие и политика“ е най-новата специалност в ГГФ, която започва да функционира през 2005/2006 учебна година.

Виж повече

Докторантури

  • “Регионално развитие”
  • “Методика на обучението по география”
Виж повече

 

За нас

Катедра „Регионално развитие“ е създадена през 2010 г. във връзка с изпълнение на препоръка на Националната агенция за оценяване и акредитация за администриране на специалност “Регионално развитие и политика”. Катедрата е част от Геолого-географски факултет при СУ “Св. Климент Охридски”. В сегашния си вид Геолого-географският факултет съществува от 1963 г. Първи курсове по геология и минералогия в Софийския университет се четат от 1891 г. През 1898 г. в Историко-филологическия факултет се учредява катедра по география и етнография. Към момента във факултета се обучават студенти в три основни професионални направления – “Науки за Земята”, “Администрация и управление” и “Туризъм”.

Прочети още