Проф. д-р Петър Славейков

Демография, Етногеография, Туризъм, Национална сигурност, Регионално развитие и политика, География на населението и селищата, География на населението и селищата в България каб. 281-Б, тел. 02 9308 369 slav@gea.uni-sofia.bg
Прочети още