Посещение в Казахстански национален университет “Ал Фараби”

В периода 12-15.03.2017 г. доц. д-р Климент Найденов и д-р Димитър Атанасов посетиха Казахстанския национален университет "Ал Фараби" в град Алмати. Преподавателите бяха поканени от декана на Географския факултет, проф. Салников и направиха множество полезни срещи, на които беше заявено жерание за сътрудничество и осъществяване на съвместни практики. В същото време беше подписан и меморандум…
Прочети още

Конференция по Проект VS/2014/0026 „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора ” Project VS/2014/0026 “Development of National comprehensive strategy for active ageing”

На 15 ноември от 10:00 часа в хотел "Балкан" в София се проведе заключителна конференция за обществено обсъждане на демографските предизвикателства в България. В конференцията взеха участие преподавателите от ГГФ, катедра "Регионално развитие" доц. д-р Климент Найденов, ас. д-р Методи Иванов и гл.ас. д-р Пламен Патарчанов (катедра СИГ) и студенти от 2-ри курс на спец.…
Прочети още

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ‘2016 на МГУ “Св. Иван Рилски” 28 Октомври 2016 София, България

Доц. д-р Климент Найденов и ас. д-р Методи Иванов взеха участие в Международна научна конференция' 2016 на МГУ "Св. Иван Рилски", провела се в гр. София на 28.10.2016 г. Статиите: Найденов Кл., М. Иванов – Управление на демографския риск в Р България – тенденции и перспективи и Иванов М., Кл. Найденов – Стратегическото пространствено планиране като…
Прочети още

Научна конференция “Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени”

В периода 23-25.09.2016 в гр. Вършец се проведе научна конференция "Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени". Участие в нея взеха колегите от катедра "Регионално развитие": проф. дин Димитрина Нанева, доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Мая Василева, ас. д-р Методи Иванов, докторант Маргарита…
Прочети още