16th International Scientific Conference “Knowledge without borders” – Vrnjacka Banja, Republic of Serbia

В периода 16-18.03.2018 г. се проведе 16th International Scientific Conference "Knowledge without borders" - Vrnjacka Banja, Republic of Serbia. В конференцията взеха участие доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Методи Иванов и докторантите Петко Петков, Велизар Петров и Цонка Игнатова.
Прочети още

ICER-18, 9th International Congress of Environmental Research 8-10 February, 2018

Доц. д-р Даниела Златунова и доц. д-р Климент Найденов взеха участие в ICER-18, 9th International Congress of Environmental Research 8-10 February, 2018. Конгреса се проведе в AMITY UNIVERSITY MADHYA PRADESH, GWALIOR, INDIA.Доц. Найденов изнесе пленарен доклад на тема: Tourism development in the context of circular economy (Circular tourism for sustainable economy and environment protect). На конгреса бяха…
Прочети още

Fourteenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE

През периода 28.09 - 01.10. 2017 в Солун, Гърция се проведе 14th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE. Участие в нея взеха преподавателите от катедра "Регионално развитие" доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Мая Василева, гл.ас.д-р Методи Иванов и докторант Борислав Будинов.
Прочети още

научна конференция „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”

В периода 29.09 – 01. 10. 2017 г., членовете на катедрата, проф. дн Димитрина Нанева, доц. д-р Клмент Найденов, гл.ас.д-р Мая Василева и гл.ас. д-р Методи Иванов взеха участие в научна конференция „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”. Конференцията се проведе в Благоевград и беше организирана от Българското географско дружество (БГД), Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград и Българско…
Прочети още