Посещение в Казахстански национален университет “Ал Фараби”

В периода 12-15.03.2017 г. доц. д-р Климент Найденов и д-р Димитър Атанасов посетиха Казахстанския национален университет "Ал Фараби" в град Алмати. Преподавателите бяха поканени от декана на Географския факултет, проф. Салников и направиха множество полезни срещи, на които беше заявено жерание за сътрудничество и осъществяване на съвместни практики. В същото време беше подписан и меморандум…
Прочети още

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ‘2016 на МГУ “Св. Иван Рилски” 28 Октомври 2016 София, България

Доц. д-р Климент Найденов и ас. д-р Методи Иванов взеха участие в Международна научна конференция' 2016 на МГУ "Св. Иван Рилски", провела се в гр. София на 28.10.2016 г. Статиите: Найденов Кл., М. Иванов – Управление на демографския риск в Р България – тенденции и перспективи и Иванов М., Кл. Найденов – Стратегическото пространствено планиране като…
Прочети още

33rd International Geographical Congress – Beijing, China

В периода 21-25 август 2016 г. в Пекин се проведе 33-ят международен географски конгрес. Присъстваха над 5000 географи от над 100 държави. Катедра "Регионално развитие" взе участие с 2 презентации: Naydenov Kl., P. Slaveykov - Strategic Planning of Local and Regional Development in Bulgaria и Slaveykov P., Kl. Naydenov - Demographic Behavior and Migration Processes…
Прочети още

Научна конференция с международно участие „СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ IX”

На научната конференция с международно участие „СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ IX”, която се проведе под знака на 25 - годишния юбилей на Центъра по икономически и управленски науки при БСУ и на Бургаския свободен университет, в партньорство със Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,  в периода 17 – 18 юни 2016г. в гр. Бургас, участие взе…
Прочети още