IX-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“

IX-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“ на Технически университет - София, се проведе на 13-16 юни 2017 г. в гр. Созопол, България. В нея взеха участие доц. д-р Климент Нааденов и гл.ас.д-р Методи Иванов.
Прочети още

13th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE

В периода 26.05.-28.05.2017 г. в Будва, Черна гора се проведе международната конфереция "13th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE". В нея взеха участие преподавателите от катедра "Регионално развитие" - доц. д-р Климент Найденов и гл. ас. д-р Методи Иванов.
Прочети още

Knowledge Without Borders – 12th International Conference

В периода 31.03.-02.04.2017 г. във Върнячка баня, Сърбия се проведе международната конфереция "Knowledge Without Borders". В нея взеха участие преподавателите от катедра "Регионално развитие" - доц. д-р Климент Найденов, доц. д-р Тони Трайков, гл. ас. д-р Мая Василева и гл. ас. д-р Методи Иванов.  
Прочети още

Посещение в Казахстански национален университет “Ал Фараби”

В периода 12-15.03.2017 г. доц. д-р Климент Найденов и д-р Димитър Атанасов посетиха Казахстанския национален университет "Ал Фараби" в град Алмати. Преподавателите бяха поканени от декана на Географския факултет, проф. Салников и направиха множество полезни срещи, на които беше заявено жерание за сътрудничество и осъществяване на съвместни практики. В същото време беше подписан и меморандум…
Прочети още