Fourteenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE

През периода 28.09 - 01.10. 2017 в Солун, Гърция се проведе 14th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE. Участие в нея взеха преподавателите от катедра "Регионално развитие" доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Мая Василева, гл.ас.д-р Методи Иванов и докторант Борислав Будинов.
Прочети още

научна конференция „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”

В периода 29.09 – 01. 10. 2017 г., членовете на катедрата, проф. дн Димитрина Нанева, доц. д-р Клмент Найденов, гл.ас.д-р Мая Василева и гл.ас. д-р Методи Иванов взеха участие в научна конференция „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”. Конференцията се проведе в Благоевград и беше организирана от Българското географско дружество (БГД), Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград и Българско…
Прочети още

международна научна конференция „Съвременният туризъм – традиции и иновации”

В международната научна конференция „Съвременният туризъм – традиции и иновации” посветена на 50 години от създаването на спец. Туризъм и 45 години от учредяването на катедра „География на туризма“, която се проведе на 19.10.2017 г.,  участие взеха доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Климент Найденов и д-р Димитър Атанасов.
Прочети още