Recent Posts by J B

Конференция по Проект VS/2014/0026 „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора ” Project VS/2014/0026 “Development of National comprehensive strategy for active ageing”

На 15 ноември от 10:00 часа в хотел "Балкан" в София се проведе заключителна конференция за обществено обсъждане на демографските предизвикателства в България. В конференцията взеха участие преподавателите от ГГФ, катедра "Регионално развитие" доц. д-р Климент Найденов, ас. д-р Методи Иванов и гл.ас. д-р Пламен Патарчанов (катедра СИГ) и студенти от 2-ри курс на спец.…
Прочети още

МЛАДЕЖКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „МЛАДИТЕ ХОРА И СИГУРНОСТТА“

На 30.11.2016 г. от 18:00 ч. в Нов български университет, Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“, ще се проведе Студентски/докторантска конференция по актуални проблеми на сигурността. В различните аспекти на сигурността младите хора се явяват едновременно източник на способности за генериране на сигурност и уязвима част от обществото за заплахите за сигурността. В дискусията се очаква да…
Прочети още

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ‘2016 на МГУ “Св. Иван Рилски” 28 Октомври 2016 София, България

Доц. д-р Климент Найденов и ас. д-р Методи Иванов взеха участие в Международна научна конференция' 2016 на МГУ "Св. Иван Рилски", провела се в гр. София на 28.10.2016 г. Статиите: Найденов Кл., М. Иванов – Управление на демографския риск в Р България – тенденции и перспективи и Иванов М., Кл. Найденов – Стратегическото пространствено планиране като…
Прочети още

На вниманието на новоприетите студентите от Магистърска програма „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра „Регионално развитие” С Ъ О БЩ Е Н ИЕ На вниманието на новоприетите студентите от Магистърска програма „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“- І-ви курс, редовно обучение, специалисти На 25.10.2016г. (вторник) от 18 ч. в зала 289, ет.3 ще се проведе среща с ръководителя на МП „УЧР“ доц. д-р…
Прочети още

Recent Comments by J B

No comments by J B yet.