Recent Posts by J B

Научна конференция “Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени”

В периода 23-25.09.2016 в гр. Вършец се проведе научна конференция "Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени". Участие в нея взеха колегите от катедра "Регионално развитие": проф. дин Димитрина Нанева, доц. д-р Тони Трайков, доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Мая Василева, ас. д-р Методи Иванов, докторант Маргарита…
Прочети още

Откриване на академична учебна година

Откриването на академична учебна година в ГГФ ще се състои на 03.10.2016 г. в 252 аудитория от 11:00 часа. Откриването на академична учебна година на спец. "Регионално развитие и политика" ще се състои на 03.10.2016 г. в 242 аудитория от 11:30 часа.
Прочети още

Recent Comments by J B

No comments by J B yet.