Recent Posts by J B

студенти от РРП на конференция “Визия за София”

На 30.10.2017 г. студенти от II курс на спец. Регионално развитие, присъстваха на  първата широка публична конференция "Визия за София" в рамките на инициативата за дългосрочна и споделена визия за развитие на София и крайградските територии, която се проведе на 30 октомври в Софийска градска художествена галерия.
Прочети още

Fourteenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE

През периода 28.09 - 01.10. 2017 в Солун, Гърция се проведе 14th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE. Участие в нея взеха преподавателите от катедра "Регионално развитие" доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Мая Василева, гл.ас.д-р Методи Иванов и докторант Борислав Будинов.
Прочети още

научна конференция „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”

В периода 29.09 – 01. 10. 2017 г., членовете на катедрата, проф. дн Димитрина Нанева, доц. д-р Клмент Найденов, гл.ас.д-р Мая Василева и гл.ас. д-р Методи Иванов взеха участие в научна конференция „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”. Конференцията се проведе в Благоевград и беше организирана от Българското географско дружество (БГД), Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград и Българско…
Прочети още

Recent Comments by J B

No comments by J B yet.